תוכניות לארגונים

למה בכלל ?

הכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה מתמחה בפיתוח תכניות פנים ארגוניות לאוכלוסיות מנהלים בכירות. התכניות נמשכות על פני סדרת מפגשים ונתפרות ביד אמן בהתאם לצרכיו של ארגון.

הדגש המרכזי בפעילות הינו בפיתוח תכניות בוטיק ייחודיות, המיועדות להפגיש צרכים ארגוניים עם מיטב המומחים של המרכז הבינתחומי הרצליה בתחומי הניהול השונים. בניית התכנית נעשית על ידי אבחון צרכי הפיתוח של החברה בשיתוף
נציגי צוות ההנהלה הבכירה שלה. האבחון מתבצע על ידי ד ר טלי איכנוולד-דביר בשיתוף עם צוות פיתוח התוכן ובהמשך מעוצבת התכנית לפרטיה תוך אינטראקציה דינאמית עם מנהליה הבכירים של החברה.