תכנית הכשרה לייעוץ אישי למנהלים

תכנית הכשרה לייעוץ אישי למנהלים

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

ייעוץ אישי למנהלים משמש ככלי עבודה מרכזי של מנהלים, יועצים ארגוניים ואנשי משאבי אנוש. הייעוץ האישי שימושי במצבים בהם מנהל מעוניין בפריצת דרך אישית, פיתוח אישי או נמצא במעברים וצריך עזרה- מעבר תפקיד, קידום או פיטורין. הייעוץ האישי מקדם מנהלים גם במצבים של שינוי- שינוי ארגוני, שינוי טכנולוגי, שינויים אישיים בצוות, מיזוגים או במצבים של משבר, צמצום ארגוני ועוד. התכנית מכשירה את המשתתפים להיות יועצים למנהלים מתוך גישה מערכתית ארגונית. התכנית מבוססת על תפיסת עולם רב ממדית, אינטגרטיבית המותאמת לייעוץ אישי במסגרת הקונטקסט הארגוני, תוך הדגשה של הייעוץ האישי כמתודולוגיה לשיפור ביצועי המנהל באמצעות שינוי בהבנת המציאות, שינוי בתפיסות עולם ועד שינוי ברמת ההתנהגות ורכישה של תובנות חדשות.

משך התכנית:

התכנית כוללת 150 שעות. מתוכם 120 שעות למידה בכיתה ו-30 שעות התנסות במתן ייעוץ למנהל (פרקטיקום) וקבלת הדרכה אישית על ההתנסות

מועד פתיחה:

2.11.17

ניהול אקדמי:

ד"ר ריטה אלוני, ד"ר יעל בודואן

לפרטים:

דוא"ל–idc.mct@gmail.com

ד"ר ריטה אלוני 054-4596914

ד"ר יעל בודואן 054-5964616