פסיכולוגיה משפטית

פסיכולוגיה משפטית

המרכז הבינתחומי הרצליה

פסיכולוגיה משפטית הנה תחום מקצועי מתפתח ומבוקש וחוות דעת של פסיכולוגים לבתי משפט נדרשות בתדירות גוברת. "עדות מומחה" והערכות פסיכולוגיות מהוות נדבך חשוב במגוון תחומים, אשר להם זיקה ישירה למערכות אכיפת החוק ולהליכים פליליים ואזרחיים כאחד. תחומים אלו כוללים: הערכת מסוכנות לאלימות כללית ומינית, הערכת מצב נפשי בעת ביצוע עבירה, קביעת פגיעה בתביעות נזיקין, קביעת כשירות לכתיבת צוואה, הערכה נפשית לקבלת רישוי בתחומים שונים, מסוגלות הורית, משמורת ואפוטרופסות ועוד.
כאשר בית המשפט דן בסוגיות עיוניות הנוגעות למדעי ההתנהגות כגון אפליה וסכסוכי עבודה, ומבחני
התאמה לקבלה לעבודה או ליישוב, לעיתים קרובות נדרשת "עדות מומחה" על מנת להגיע להחלטה.
עם התפתחות התחום והשימוש הגובר של בתי המשפט בחוות הדעת, ראתה ועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל כי יש צורך דחוף להסדיר תחום זה ויזמה את בניית התוכנית הנוכחית לצורך הכשרת פסיכולוגים בתחום, במטרה להטמיע את התפיסה לפיה העוסקים בתחום יעבדו מתוך אמות מידה מקצועיות ואתיות.

משך התכנית:

הלימודים יתקיימו במשך שנה, על פני שלושה סמסטרים. בכל
סמסטר יתקיימו כ- 12 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, וכן
ימי לימוד מרוכזים, סה"כ כ- 210 שעות. הלימודים יתקיימו בימי
שני בשבוע, בין השעות 15:30-20:30 .
תעודה תינתן לעומדים בחובות התכנית ובנוכחות 80% מהמפגשים.

מועד פתיחה: אחת לשנה בחודש אוקטובר- נובמבר.

המרצים:

הסגל כולל את בכירי הפסיכולוגים העוסקים בפסיכולוגיה
משפטית בישראל, מרצים מבתי הספר לפסיכולוגיה ומשפטים
של המרכז הבינתחומי, שופטים, עורכי דין מהסנגוריה הציבורית
ומהמגזר הפרטי, פסיכיאטרים משפטיים, ראשי ועדת האתיקה של
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, ובכירים בשירות מבחן.

ניהול אקדמי:

ד"ר רבקה רייכר – עתיר
ד"ר גבי וייל
ד"ר יהושע וייס
לפרטים ניתן לפנות ישירות לד"ר יהושע וייס, המנהל את התכנית:
forensicpsych@idc.ac.il